Verkkokaupan perustaminen - kumppanit

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n edellyttämä rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on JLCommercen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.04.2019. Viimeisin muutos 07.02.2021

1. Rekisterinpitäjä
JLCommerce
Kourilehdontie 181
95500 TORNIO
Puh: 0405718781
Y-tunnus: 1557827-8
s-posti: jussi.liakka(at)jlcommerce.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jussi Liakka

3. Rekisterin nimi
JLCommerce asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste
Sivusto sisältää tarjouspyyntö lomakkeen.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on JLCommercen tarjouspyyntöjen, toimeksiantojen ja tilausten vastaanottaminen, ylläpitäminen, käsittely sekä arkistointi. Tietoja ei käytetä profilointiin.

6. Rekisterin tietosisältö
Etunimi
Sukunimi
Yritys / organisaatio
Yrityksen Y-tunnus
Postiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Verkkoyhteyden IP-osoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tarjouspyyntö lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp palvelun kautta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta eikä siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta tärkeitä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 1 kk kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa, tällöin pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 1kk kuluessa).

12. Evästeet
Eväste on verkkosivuilla käynnin yhteydessä internet-selaimeen tallennettava pieni tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivuilla vierailevien seurannan. 
Evästeiden käyttö helpottaa sivustojen sujuvaa toimintaa, esimerkiksi edesauttaa kirjautumisessa verkkokauppaan ja säilyttää tietoja asiakkaan siirtyessä sivulta toiselle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 

Jos et halua hyväksyä evästeitä verkkosivustoiltamme, voit tehdä seuraavan toimenpiteen: Voit säätää selainasetuksesi niin, että evästeitä ei hyväksytä, sekä poistaa verkkosivustomme asettamat evästeet.